Vi har ikke tid – men har stort utbytte!

“Vi har ikke tid til etterutdanning”, heter det i en artikkel i Dagsavisen mandag 7. juni. Mens hjemmesidene til VOX kan melde om at ledere og ansatte i norske bedrifter er enige om at det svarer seg å satse på kompetanseutvikling for de ansatte. Hvordan i all verden kan ledere og ansatte være enig om det, når vi ikke har tid til slikt? Kunnskapsnettet.no bestemte seg for å undersøke saken.

Og svaret er rett og slett så enkelt at det er de av oss som ikke har tatt kurs eller utdannelse i forbindelse med arbeid som ikke har tid! Vi andre – og vi utgjør faktisk nesten 2/3 av alle sysselsatte i kongeriket, mener altså at både vi selv og bedriften vi arbeider i har gevinst av at vi kurser oss!

I iver etter å lage et oppsiktsvekkende oppslag, har Dagsavisen gått rett i baret. Kilden til oppslaget deres er den foreløbige FAFO-rapporten om resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Innledningsvis slår den fast at av alle sysselsatte mellom 22 og 66 år, er det 6,8 % som tar formell videreutdanning (videregående skole eller universitets/høgskolekurs) og hele 57,2 % som har tatt kortere kurs eller annen jobbrelevant opplæring. Tilsammen blir altså det 64 %.

I slutten av Lærevilkårsmonitoren har FAFO stilt de som ikke har deltatt i opplæringsprogrammer om hvorfor. Og det er da disse som har svart enten at de ikke har tid (40 % av utvalget) eller at bedriften ikke har råd (35%). Men vi?
Vi har deltatt i – og har hatt tid til – etter/videreutdanning de aller fleste av oss!

En annen undersøkelse, VOX-barometeret som altså VOX står bak, viser at de aller fleste ledere ser gevinster i å bruke tid og penger på å gi de ansatte opplæring og kompetanseheving. Lederne legger merke til at de ansatte mestrer arbeidsoppgavene sine bedre, men ser også at kompetanseutvikling fører til mer tilfredse kunder.
De ansatte sier de har stort personlig utbytte av opplæring, men undersøkelsen viser at økt kompetanse bare i liten grad fører til at folk får nye arbeidsoppgaver i bedriftene.
Flere bransjer sier at opplæring har en direkte og positiv effekt på økonomien. Dette gjelder særlig i finansnæringen, handel- og servicenæringen og i skogbruket. Der sier om lag 70 % av lederne at opplæring fører til større inntjening eller reduserte kostnader.

For folk som arbeider med voksenopplæring, enten det er på administrativt plan, kursutvikling eller undervisning, er begge rapportene nyttig lesing.

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.