Takk for oss!

Fra og med 1. januar 2005 er Kunnskapsnettet som prosjekt lagt ned. De ulike sidene og funksjonene i kunnskapsnettet.no vil i en periode være under omlegging før de relanseres. Det betyr i praksis at Hovedsiden (nyheter), Voksenopplæring og Skoleutvikling ikke vil bli oppdatert fra 1. januar.
Sidene for Fagskolen vil derimot fortsatt være aktiv en periode fremover i 2005. Det vil si at de funksjonene som ligger her i dag vil holdes oppdatert, og funksjoner som promoterer fagskoletilbudet skoleåret 2005/06 vil legges inn etter hvert.
Vi som har arbeidet med kunnskapsnettet.no vil takke alle som har bidratt med informasjon, tips, artikler og annet stoff. Uten velvillighet, interesse og korreksjoner fra brukerne ville kunnskapsnettet.no vært et annet og dårligere produkt.
Vi takker med dette for oss!

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.