Ressurssentre i Sør-Trøndelag skal samarbeide

De videregående skolene ønsker å ta en enda sterkere rolle i å utvikle kystregionen i Sør-Trøndelag. De vil være pådrivere, allianse- og nettverksbyggere og kompetanseutviklere. Skolene ønsker dessuten forsøke/pilotprosjekter med desentralisering av regionale utviklingsmidler

Dette kom fram da de videregående skolene i kystregionen fredag 21. november i fjor arrangerte et dialogseminar om skolenes rolle som regionale utviklingsaktører. Det var Rissa videregående skole som stod som teknisk arrangør. Til sammen deltok om lag 30 personer fra de videregående skolene, kystkommunene og flere av næringsforeningene. Samlingen ble så positivt mottatt at det allerede er bestemt å gjennomføre et tilsvarende arrangement til våren. Men da ønsker en seg i tillegg mye sterkere politisk representasjon.

Nyli har dette utkrystallisert seg i nettverkssamarbeidet “Kystressurs”. Hensikten er å etablere en felles organisatorisk overbygning som bidrar til å utvide både samarbeid og fellesløsninger på en helt annen måte enn tidligere. Målet er at en slik overbygning skal bidra til å utnytte den felles kompetanse som finnes i regionen enda bedre

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.