Ny verden for dyslektikere

En helt ny verden åpnet seg for de fem-seks elevene ved Brevika videregående skole i Tromsø som fikk være med på et forprosjekt som spesialpedagog og logoped Elisabeth Berg satte igang. Elevene det dreier seg om har lese- og skrivevansker, og har dermed store vansker med å henge med i den vanlige undervisningen. Bergs prosjekt går ut på å sette sammen kjent og lett tilgjengelig datateknologi slik at det til sammen blir et tjenlig redskap for denne elevgruppen. Rett og slett ved å bruke data-dippedutter og programvare sammen på en en slik måte at elevene faktisk kan følge den vanlige undervisningen.

– Rent faglig har jeg vært oppatt av denne elevgruppen i mange år. Vi har ikke hatt så mange hjelpemidler til dem, det eneste har vært lydbøker. Men lydbøker har sine meget klare begrensinger. De er dyre, og det er begrenset for hvilke fag man kan få lydbøker til. I tillegg er de tungvinte å bla i, å finne frem i.

Jeg har jo også tatt i bruk datamaskinen i jobben – og er slett ingen spesialist på det området. Jeg lærer meg det jeg har bruk for. Det slo meg at her finnes det en rekke redskaper og progammer, som hver for seg ikke umiddelbart kan assosieres som hjelpemiddel for folk med lesevansker. Men bruker man dem sammen, vil vi kunne få et godt hjelpemiddel, forteller en meget engasjert Elisabeth Berg.

Ingrediensene
Så hva er det hun gjør?
Jo, rett og slett å bruke en del helt vanlige dataredskaper. Bærbar datamaskin er selvfølgelig hovedingrediensen. I tillegg til en enkel og medtagbar arkscanner – eller dokumentleser – som leser dokumenter inn til datamaskinen. Ei såkalt c-penn, som leser skrift inn til datamaskinen når man fører den over dokumentet. Ei interaktiv musematte, hvor man kan lagre litt informasjon og lese den over til datamaskinen med c-penna. Og høretelefoner.

Så må maskinen inneholde nødvendige programmer. I tillegg til standardprogram-mene som alle har, må man ha et talesyntese-program, det vil si et program som oversetter skrift til tale. Meningen er at elevene skal lære å bruke disse hjelpemidlene slik at de på en enkel måte kan både følge med i timene og løse oppgaver, for eksempel når klassen har prøver.

Nye muligheter
– Hensikten er å fremme både læring og ikke minst lærelysten hos elevene med lese- og skrivevansker. Og det viser seg allerede i det lille pilotprosjektet vi har kjørt i vinter med begrensede midler at elevene er meget fornøyde. De er utelukkende positive, og er mektig imponerte over de mulighetene de har fått med dette ustyret, og hvor enkelt det er å bruke det. Det mest krevende har vært utprøvingen av utstyret. Og elevene er minst like nysgjerrig som jeg selv er – sammen har vi oppdaget muligheter som vi slett ikke forestilte oss fantes når vi begynte, forteller Berg.

Tilleggsprogrammer som leser engelsk som tale, som forklarer betydningen av engel-ske ord når man peker på dem, som leser de vanligste matematiske symbolene hører også med i utstyrspakken.

Egen lydbok
Elevene kan nå scanne inn de boksidene eller de dokumentene de ønsker til datamaskinen. Så setter de igang programmet oversetter skriften til talelyd, og kan selv bestemme hvilket tempo maskinen skal lese. Ønsker de å gjøre notater underveis, kan de gjøre det på datamaskinen, som selvfølgelig har program som retter ordene dersom de skrives feil. Dersom de ønsker å lagre stoffet som lydfil, kan de gjøre det.

– På den måten kan de faktisk lage sine egne lydbøker, lage sine egne lydfiler til hvert fag eller emne og så brenne disse filene inn på CDer. Dermed får de lagret både lærestoffet og sine egne kommentarer til det, slik at de kan bruke det senere.

– Jeg vil betrakte dette som en læringsfremmende revolusjon! Men i tillegg til ustyret, forutsetter det en god veileder, som har satt seg skikkelig inn i både de tekniske tingene og tenkt gjennom metodikken skikkelig. Når det er på plass, åpner det seg en helt ny verden for denne gruppe elever.

Voksne

Man regner med at det er omkring 5- 10 % av befolkningen som har en eller annen form eller grad av lese- eller skrivevansker. De skal også gjennom videregående opplæring – og målet er å gjøre det så enkelt som mulig for dem.

Men den ”datapakken” som Elisabeth Berg har satt sammen kan også være til hjelp for voksne folk med lese og skrivevansker i deres arbeidssituasjon.

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.