Mye bra i norsk skole – men mye å ta fatt på

Den nasjonale tilstandsrapporten for 2003 viser at det gjøres et omfattende arbeid for å

Mye utviklingsarbeid i norsk skole - men også mye å ta tak i.

Mye utviklingsarbeid i norsk skole – men også mye å ta tak i.

utvikle og forbedre det pedagogiske arbeidet i norsk skole og fagopplæring.

Det mener i alle fall Læringssentret som nylig publiserte den. Tilstandsrapporten gir et bredt og mangfoldig bilde av utvikling og resultater i norsk skole og at at det gjøres et omfattende arbeid for å utvikle og forbedre det pedagogiske arbeidet i norsk skole og fagopplæring.

Men det er nok av utfordringer, og i pressemeldinga om rapporten trekker Læringssenteret frem følgende:

– differensiert og tilpasset opplæring til den enkelte elevs forutsetninger
– god sammenheng mellom innhold og vurderingsformer
– systematisk oppfølging av kvaliteten i opplæringen med særlig vekt på organisering og tilrettelegging av opplæringen og betydningen dette har for elevenes
læringsmiljø og -resultater
– strategier for å møte utfordringer knyttet til forskjeller med utgangspunkt i elvenes kjønn og sosiale bakgrunn
– gode ordninger for yrkes- og utdanningsveiledning.
Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.