IKT må ikke bli et mål, men et redskap i undervisningen

Professor Sigmund Lieberg ved Universitetet i Oslo måtte døyve en god del kritikk for sine LIEBERG_SIGMUNDsynspunkter da han innledet til debatt på årets NKUL i Trondheim.

– Det er ikke anvendelse av IKT ikke i selv gir bedre kvalitet eller læringsutbytte. Det er faktisk mulig å ha en god skole uten å tilpasse seg teknologien. Det er imidlertid sammenheng mellom resultater og bruk av IKT. Den avgjørende signifikante komponent som kommer fram i all forskning, er læreren og lærerens pedagogiske arbeid. Det gir positive resultater der IKT brukes fagspesifikt i lengre tid, og det ikke foregår en generell “svømming” på nettet eller bruk av powerpoint-presentasjoner i hytt og vær. Kvaliteten i læringsarbeidet er avhengig av lærerens didaktiske kompetanse. Lærerne trenger mer tid på utvikle sine pedagogiske ferdigheter i bruk av IKT i undervisningen, var Liebergs hovedargument.

At IKT-satsingen i skolen har vært for tekonolgi-styrt tok både med-debattanter i panelet og fra salen sterk avstand fra.

Det er imidlertid ingen tvil om at den debatten som Lieberg her reiser er relevant. For selv om en del av skoleverket har hatt pedagogikk og didaktikk i fokus i sin IKT-satsing, har vi sett at i svært mange tilfelle har det kun vært fokusert på teknologi.

Liebergs budskap er ikke at man ikke skal satse på IKT i skolen, men at når man gjør det så må IKT ses på som et redskap til å gjennomføre god læring – god pedagogikk. Teknologien må ikke bli et mål i seg selv.

Slik debatten gikk, oppfatter vi den slik at de som tok til orde mot Lieberg, mener at han har feil utgangspunkt når han hevder at satsingen har vært for teknologisentrert.

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.