Demostrasjonsskolene har liten betydning

De har liten betydning for utvikling av kvalitet ved andre skoler, er SINTEFs konklusjon i en undersøkelse de er i ferd med å avslutte. Det er seniorforsker ved SINTEF, Thomas Dahl, som sier dette i et intervju med www.utdanning.ws.

Generelt sett er skolene opptatt av å lære av hverandre, men ikke på grunn av demostrasjonsskoleordningen, sier Dahl. Man legger større vekt på tiltak som initieres av personlae ved egen skole – og da i samhandling i lokalmiljøet.

Og – demostrasjonsskolene er gjennomgående ikke gode på det andre skoler trenger hjelp til, er en av konklusjonene Dahl avslører til Utdanning.

Hvofor demonstrasjonsskolene ikke lever opp til forventningene, må vi vel kanskje vente med å finnne ut av til SINTEF er ferdig med rapporten. Å spekulere har vel heller ikke noe for seg, men det viser seg i alle fall at skoler som har brutt totalt med vanlig skolemønster og til dels pedagogisk/didaktisk praksis er svært aktive når det gjelder formidling av sine erfaringer.

Et eksempel er Leksvik videregående skole i Nord-Trøndelag, som vi har omtalt tidligere på kunnskapsnettet.no.
I 2003 hadde de både ei imponerende besøksliste, og ei like imponerende liste over skoler de selv har besøkt etter invitasjon.

Følgende har vært på besøk hos Leksvik videregående skole 2003:

Dato / Hvem / Antall

08.01. Fylkesutdanningssjefene 7

17.01. Val vg skole, Hjerleid vg skole, Skjetleing vg skole, Selbu vg skole,Klones vg skole, Otta vg skole ca 45

21.01. Yrkesopplæringsnemda har møte og omvisning på skolen 15

30.01. Nordreisa vg skole 5

03.02. Notodden vg skole 20

10.02. Stranda vg skole ved elevrådet 6

13.02. Stranda vg skole, Finnmark fylkeskommune 16

18.02. Valdres vg skole, Levanger vg skole 35

07.03. Ringve vg skole, Strinda vg skole, Ladejarlen vg skole 43

17.03. Åfjord vg skole, Saltdal vg skole, Vardø vg skole, Byremo vg skole, Lyngdal vg skole, Søgn vg skole, NTNU 45

21.03. Nørve vg skole (Ålesund) 49

02.04. Områdedirektøren i Oslo og rektor ved Ulsrud vg skole 2

03.04.-05.04. Lærere ved Stryn vg skole og repr. fra Stryn kommune hospiterer ved skolen 50-60

07.04. Skjetlein vg skole, Stangnes vg skole 10

08.04.-09.04. Lærere fra Sauda vg skole hospiterer ved skolen 3

24.04. Melhus vg skole, Trondheim Katedralskole, Senja vg skole, Storhamar vg skole 55

08.05. Levanger vg skole, Tillitsvalgte fra Troms 40

22.05. Numedal vg skole, Val vg skole, Troms fylke ved Opplæringsetaten, Nadderud vg skole, Dyrmyr vg skole, Holmestrand vg skole 63

26.05. Dalen vg skole, Rjukan vg skole, Markaplassen ungdomsskole, Nord-Østerdal vg skole 55

04.06. Områdedirektører og rektorer fra videregående skoler i Oslo 5

11.06. Oppland fylkeskommune, Representanter fra Leksvik og Mosvik kommuner, Leksvik Industriforening 16

12.06. Prosjektleder fra SANN-prosjektet i Midt-Østerdalen, Marit Arnstad og representanter for Leksvik og Mosvik Senterparti 11

13.06. Kommunestyrene i Leksvik og Mosvik på Jækta Fjordstue

16.06. Fylkesutdanningssjef Johan Solheim

17.06. Styringsgruppa for skole/næringslivsprosjekt i Sør-Trøndelag v/Irene Tamne, Leder for delprosjekt pedagogikk og arkitektur STF, Kvadraturen vg skole 11

12.08 Mandal vg skole

13.-14.08 Vardø vg skole (hospitering) 2

02.09 Elevorganisasjonen 30

19.09 PPU-HINT

30.09 Levanger kommune

12.11 St. Olav vg skole, Sarpsborg 14

14.11 PPU-HINT 30

19.11 Vefsn vg skole 4

11.12 Utdanningsforbundet Oppland, seksjon videregående skole 6

16.12 Herøy vg skole 15

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.