Category: Nyheter

Vi har ikke tid – men har stort utbytte!

“Vi har ikke tid til etterutdanning”, heter det i en artikkel i Dagsavisen mandag 7. juni. Mens hjemmesidene til VOX kan melde om at ledere og ansatte i norske bedrifter er enige om at det svarer seg å satse på kompetanseutvikling for de ansatte. Hvordan i all verden kan ledere og ansatte være enig om […]

Anerkjennelse for nytt nettlæringsssystem

OPUS Troms FKF lanserte 15. juni iMentor sammen med Oracle Norge AS. iMentor er et norskutviklet nettlæringssystem, basert på nettlæringsplattformen til Oracle. iMentor tilbyr en ny generasjon etterutdanningskurs, og er særlig rettet mot distriktene, der etterutdanning ofte innebærer dyre reiser og opphold. iMentor er svært enkelt i bruk, og spesialtilpasset norske forhold. Ved å basere […]

Ny verden for dyslektikere

En helt ny verden åpnet seg for de fem-seks elevene ved Brevika videregående skole i Tromsø som fikk være med på et forprosjekt som spesialpedagog og logoped Elisabeth Berg satte igang. Elevene det dreier seg om har lese- og skrivevansker, og har dermed store vansker med å henge med i den vanlige undervisningen. Bergs prosjekt […]

Takk for oss!

Fra og med 1. januar 2005 er Kunnskapsnettet som prosjekt lagt ned. De ulike sidene og funksjonene i kunnskapsnettet.no vil i en periode være under omlegging før de relanseres. Det betyr i praksis at Hovedsiden (nyheter), Voksenopplæring og Skoleutvikling ikke vil bli oppdatert fra 1. januar. Sidene for Fagskolen vil derimot fortsatt være aktiv en […]

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.