Category: Nyheter

Flest yrkeskandidater realkompetansevurdert

10549 personer fikk realkompetansevurdering i Norge i 2003. Det går frem av en rapporten «Tallene vi søker – kunnskapen vi får» som VOX har lagt frem. Antallet som har fått vurdering varierer fra fylke til fylke. Mens Hordaland og Nord-Trøndelag topper listen over antall realkompetansevurderte med henhodsvis 1450 og 1395 personer, kan Aust-Agder vise til […]

Fagopplæring i nord ønsker samarbeid i Kunnskapsnettet

Fagopplæringsmedarbeidere i Region Nord etterspør et sted på Internet hvor alle kan finne ut hvilke brev- og nettkurs innen fagopplæring som til en hver tid arrangeres, og hvor man kan melde inn kursbehov for unge og voksne lærlinger. “Kunnskapsnettet var ment å ha denne funksjonen, men dette arbeiet er lagt på is på grunn av […]

Forslag til etablering av nasjonale utvalg for fagskolene

Lov om fagskoler er vedtatt slik at utvikling og etablering av et fagskoletilbud basert på loven kan iverksettes. Det er gitt anledning til videreføring av dagens tilbud i Teknisk fagskole etter de læreplaner som eksisterer i tre år, men den tidligere ordningen med sentralt fastlagte læreplaner godkjent av UFD opphører. Ansvaret for læreplanarbeidet og utvikling […]

Demostrasjonsskolene har liten betydning

De har liten betydning for utvikling av kvalitet ved andre skoler, er SINTEFs konklusjon i en undersøkelse de er i ferd med å avslutte. Det er seniorforsker ved SINTEF, Thomas Dahl, som sier dette i et intervju med www.utdanning.ws. Generelt sett er skolene opptatt av å lære av hverandre, men ikke på grunn av demostrasjonsskoleordningen, […]

Læreren i Mandal – elevene i Lyngen

For å hjelpe behovet for utdanning av arbeidere som jobber i plastindustrien i Lyngen, har OPUS Troms si Nord-Troms-avdeling inngått et samarbeid med ressurssentret ved Mandal videregående skole om et nettbasert undervisningsopplegg. Det vil si at Mandal er ansvarlig for det faglige opplegget og undervisningen, og i vinter var fagansvarlig Tom Einar Bendiksen i Lyngen […]

IKT må ikke bli et mål, men et redskap i undervisningen

Professor Sigmund Lieberg ved Universitetet i Oslo måtte døyve en god del kritikk for sine synspunkter da han innledet til debatt på årets NKUL i Trondheim. – Det er ikke anvendelse av IKT ikke i selv gir bedre kvalitet eller læringsutbytte. Det er faktisk mulig å ha en god skole uten å tilpasse seg teknologien. […]

Ressurssentre i Sør-Trøndelag skal samarbeide

De videregående skolene ønsker å ta en enda sterkere rolle i å utvikle kystregionen i Sør-Trøndelag. De vil være pådrivere, allianse- og nettverksbyggere og kompetanseutviklere. Skolene ønsker dessuten forsøke/pilotprosjekter med desentralisering av regionale utviklingsmidler Dette kom fram da de videregående skolene i kystregionen fredag 21. november i fjor arrangerte et dialogseminar om skolenes rolle som […]

Stortingsmeldinga om fremtidens skole godt motatt

Et tidsskille i norsk skole, og grunnlag for en betydelig innholdsreform, er utdanningsminister Kristin Clemts egen krakteristikk av stortingsmelding 30/2003-2004, “Kultur for læring”. Det er såvisst ikke bare elevene som skal lære – det skal også lærerne, rektorene, skolene: hele skolesystemet skal inspireres til læring. For å realisere hovedmålene legges det derfor opp til et […]

Veiledningspedagogikk eller arbeidstid?

– Skal vi glemme alt vi har lært om pedagogikk? Det var en av kommentarene da PBL , studieverksted og veiledningspedagogikk skulle innføres i voksenopplæringa i OPUS Troms. – Nei, svarte ansvarlig for opplegget, Svein Ivar Hansen, men vi må lære mer pedagogikk! Selv om reform 94 og reform 97 ikke bare har åpnet for, […]

Mye bra i norsk skole – men mye å ta fatt på

Den nasjonale tilstandsrapporten for 2003 viser at det gjøres et omfattende arbeid for å utvikle og forbedre det pedagogiske arbeidet i norsk skole og fagopplæring. Det mener i alle fall Læringssentret som nylig publiserte den. Tilstandsrapporten gir et bredt og mangfoldig bilde av utvikling og resultater i norsk skole og at at det gjøres et […]

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.