Anerkjennelse for nytt nettlæringsssystem

ROLF&TONE

Her introduserer Tone Iversen og Rolf Haug fra OPUS Troms FKF iMentor på årets NKUL i Trondheim.

OPUS Troms FKF lanserte 15. juni iMentor sammen med Oracle Norge AS. iMentor er et norskutviklet nettlæringssystem, basert på nettlæringsplattformen til Oracle. iMentor tilbyr en ny generasjon etterutdanningskurs, og er særlig rettet mot distriktene, der etterutdanning ofte innebærer dyre reiser og opphold.
iMentor er svært enkelt i bruk, og spesialtilpasset norske forhold. Ved å basere produktet på Oracles internasjonale nettlæringsplattform, skjermes utviklerne fra problemstillinger knyttet til teknologi og integrasjon. Dermed kan utviklerne på OPUS Troms konsentrere seg om å utvikle intuitive nettbaserte kursmoduler.
– Selv ved første gangs bruk er iMentor svært enkelt. Vi ser for første gang konturene av et reelt etterutdanningstilbud til distriktene. iMentor kan brukes der man er, når man trenger det, sier utviklingssjef Rolf Haug i OPUS Troms.
Nye samarbeidsformer, som diskusjoner i studiegrupper, og direkte chat med forelesere under forelesninger, gjør at studentene også blir del av et studentnettverk underveis i et studium.
– Vår nettlæringsplattform åpner mulighetene, og det er veldig spennende å se at et norsk selskap er så tidlig med å ta det i bruk, sier produktssjef Morten Omvik i Oracle Norge.
I distriktene er manglende formalisering av kunnskap et økende hinder for å nå ut til internasjonale markeder. For å få delta i anbudsrunder kreves stadig oftere dokumentasjon på kunnskapene i form av fagbrev eller studiebevis.

– Nettlæring er særlig godt egnet for distriktene, og telenettene er stort sett tilstrekkelig utbygd. Utfordringen er at vi har enorme naturressurser rett utenfor stuedøra, men mangler kompetanse. iMentor leverer kompetansen rett inn i stua, bokstavelig talt, sier Haug.

– OPUS Troms har fått til portalløs-ning som er enkel å forholde seg til, sjøl om den har mange avanserte funksjoner. Det er dessuten tatt i bruk en del elementer som det ikke er lagt opp til i standardprogrammet. Det dreier seg om spesielt to viktige ting, mappe-funksjonaliteten og et mel-dingssystem. Dette er ting jeg ønsker i standardprogrammet fra Oracle, for elæring i Oracle Norge AS, Morten Omvik.
-Det er også en fordel at iMentor er mer ”åpen” enn sine konkurrenter – det vil si at det er lettere å implementere funskjoner. Det gjør at den er meget anvendelig, sier Omvik.

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.