Velkommen

Kunnskapsnettet – nettstedet for videregående opplæring!

Videregående opplæring bygger på grunnskole og kvalifiserer deg til arbeidsliv eller videre studier. Du kan ta studieforberedende eller yrkesfaglige programmer.

Videregående opplæring er all opplæring som alene formelt sett bygger på fullført 10-årig grunnskole i norsk grunnopplæring – både grunnskole og videregående opplæring – (bred definisjon) og forholder seg til nasjonalt statlige føringer for organisering av videregående opplæring fastsatt av Kunnskapsdepartementet og overordnet iverksatt av Utdanningsdirektoratet (snever definisjon). Således vil videregående opplæring være nivået i det norske utdanningsystemet som er bindeleddet mellom obligatorisk 10-årig grunnskole og høyere utdanning og yrkesliv.

Institusjoner som driver videregående opplæring i Norge kalles gjernevideregående skoler (Disse har nylig innført forbud mot røyk og e-sigaretter), men begrepet videregående opplæring omfatter mer enn de videregående skolene da også opplæring i lærebedrift og voksenopplæringssentre regnes som videregående opplæring. Opplæringstilbudet i videregående opplæring er mangfoldig og innbefatter blant annet voksenopplæring og særskilte tilbud som International Baccalaureate (IB). Offentlig videregående opplæring drives av fylkeskommunene og undervises etter læreplanverket Kunnskapsløftet (LK-06) som ble innført høsten 2006.

 

Studiespesialisering kvalifiserer deg til videre studier og tar normalt 3 år.

 

Yrkesfag kvalifiserer deg til et yrke og tar normalt 4 år, hvorav 2 år er opplæring i bedrift.

 

 

Dersom du lurer på noe om videregående opplæring bør du kontakte rådgiver ved din skole eller utdanningsavdelingen i ditt fylke. Lurer du på noe om yrkesfag bør du kontakte fagopplæringskontoret i ditt fylke.

Du kan også kontakte et karrieresenter hvis du trenger hjelp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.